• Text
 • Text
 • Text
 • Text

IC1

6.5英寸同轴扬声器

 • 高灵敏度设计适宜原车使用环境
 • 丝膜高音细节丰富,表现出色
 • PP材质中低音盆,听感强劲、澎湃

¥ 1299 (建议零售价)

本产品享受三包服务,质保期为:两年质保
 • Text
 • Text
 • Text
 • Text

IC1

6.5英寸同轴扬声器

 • 高灵敏度设计适宜原车使用环境
 • 丝膜高音细节丰富,表现出色
 • PP材质中低音盆,听感强劲、澎湃

¥ 1299 (建议零售价)

本产品享受三包服务,质保期为:两年质保