• Text
 • Text
 • Text

IE1

6.5英寸HIFI套装扬声器

 • 高品质HIFI扬声器
 • 丝膜高音细节丰富,表现出色
 • 专业调校分频器
 • 铝制中低音盆,听感强劲、澎湃

¥ 2999 (建议零售价)

本产品享受三包服务,质保期为:两年质保
 • Text
 • Text
 • Text

IE1

6.5英寸HIFI套装扬声器

 • 高品质HIFI扬声器
 • 丝膜高音细节丰富,表现出色
 • 专业调校分频器
 • 铝制中低音盆,听感强劲、澎湃

¥ 2999 (建议零售价)

本产品享受三包服务,质保期为:两年质保